Pomnik poległych w I wojnie światowej

Pomnik upamiętniający mieszkańców Przewozu poległych w I wojnie światowej (w latach 1914 - 1918). Wybudowany prawdopodobnie w latach 20-tych. Pierwotnie na szczycie pomnika umieszczony był orzeł, były też, po obydwu stronach głowy Jezusa, napisy w języku niemieckim: "Jesus, Heiland, Seligmacher!" (Jezus, Pan, Zbawiciel!) oraz "Den tapferen Helden unserer Gemainde" (Dzielnym Bohaterom naszej Gminy). Po II wojnie światowej orła zamieniono na krzyż, a niemieckie napisy zatarto. Pozostawiono napis "1914 - 1918" (czas trwania wojny) oraz listę nazwisk z datami śmierci.

 

Lista nazwisk (w porządku alfabetycznym):

Nazwisko Imię Data śmierci
BLANA Wilhelm 25.10.1915
BOCHENEK Franz 12.05.1918
BOCHENEK Johann 10.08.1915
BOCHENEK Konstantin 03.11.1916
BULLIK Bernhard 10.07.1916
DEPTA Konstantin 10.12.1914
FLIEGEL Ignaz 01.07.1916
GARBAS Emanuel 27.08.1918
GARBAS Ignaz 14.08.1917
GARBAS Anton 13.11.1916
HALAMODA Alois 31.07.1917
JONAS Jacob 03.09.1918
JONAS Vincenz 03.04.1917
KIRCHNIAWY Franz 06.09.1918
KOWACZEK Anton 25.09.1914
MALIK Alois 27.04.1915
MICHALLEK Joachim 25.06.1915
MORAWIN Ignaz 16.04.1918
MUSIOL Josef 19.07.1916
OGOREK Isidor 07.08.1918
PAJONK Josef 13.10.1918
PAJONK Vincenz 01.05.1917
PRZEWOSNIK Johann 15.03.1915
PRZEWOSNIK Paul 07.07.1916
RYBORZ Ignaz 07.07.1918
WOCHNIK Johann 04.02.1916
WOJTASCHEK Johann 25.09.1915
WOJTASCHEK Konstantin 25.06.1917
ZEMELKA Franz 04.01.1915
ZEMELKA Theodor 22.08.1914

Ostatnia zmiana: (10.10.2010)