Krzyż na rynku

Ufundowany w 1872 r. przez Jakob, Johannę i Josepha Welezich. Został postawiony jako wotum za otrzymane łaski od Boga. Na lewym boku znajduje się na nim inskrypcja w języku polskim: "Módl się za nami śwęta boża rodzicielko do syna swego", natomiast na prawym boku jest informacja o fundatorach: "Fundatorzi Jacób, Johanna, Joseph, Welezich. 1872."